👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-04-18 16:27 i Rävlanda skola Härryda
Vi kommer att arbeta med judendomen, kristendomen och islam, och ta reda på mer om dem. Vi kommer speciellt att träna oss i att jämföra dem - vilka olikheter och vilka likheter finns det mellan dem? Vi utgår från patriarken Abraham, som räknas som stamfader till alla de här religionerna.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de tre stora religionerna, judendom, kristendom och islam. 1. Vi kommer att ta reda på grunddragen i de tre religionerna bl a heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler. 2. Vi kommer även jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Berätta om grunddragen i de tre religionerna - bl.a helig skrift, högtider, viktig person, viktig byggnad, symbol

Beskriva likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna jämföra och resonera både muntligt och skriftligt kring likheter och skillnader inom de tre religioner vi läst om.

 

Genom film, berättelser, faktatexter och samtal kommer vi att arbeta med:

- några gamla berättelser från Gamla Testamentet.

- hur de olika religionerna Judendom, Kristendom och Islam har uppstått, hur de har utvecklats och vilka likheter och skillnader de innehåller.

- att lära oss heliga skrifter, högtider, viktiga personer, heliga byggnader och symboler för de tre religionerna. 

- att träna på att läsa faktatexter och sammanfatta det som är viktigt med stödord.

- att skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartor, bildstöd och stödord.

- att öva oss på att resonera och jämföra både muntligt och skriftligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

---------->
---------->
---------->
Resonera om likheter och skillnader
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visa på samband
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.