Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnlösa nätter

Skapad 2018-04-18 16:53 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Slutuppgift för åk 8 till boken "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har nu avslutat läsningen av Arkan Asaads bok "Stjärnlösa nätter". Du har gjort flera reflektioner under tiden vi har läst boken, och nu har det blivit dags för den avslutande uppgiften.

Innehåll

 

Uppgift:

 

Du ska skriva en beskrivande och resonerande text på ungefär en A4-sida (c:a 300-500 ord). Den skrivs i Google Dokument i storlek 12p. och stilen Times New Roman, med löpande text och tydlig styckeindelning. Rubriken är ”Slutuppgift till Stjärnlösa nätter”.

 

Uppgiften har tre delar:

 

 1. Sammanfatta handlingen. Tänk dig att en kompis som inte har läst boken frågar dig: ”Vad handlar den där boken om?” Du ska svara på den frågan med 5-10 meningar, där du bl.a. förklarar vem boken handlar om, var handlingen utspelar sig, några viktiga händelser, samt om några problem eller konflikter som uppstår. Men avslöja inte slutet!

   

 2. Vad är budskapet? Berätta varför du tror att Arkan Asaad har skrivit den här boken. Vad tror du att han vill säga med berättelsen? Vilka personer borde läsa boken, tycker du? Motivera dina svar!

   

 3. Vad tyckte du om boken? Hur tyckte du att det var att läsa den här boken? Var den lätt att läsa och förstå? Varför / varför inte? Var den intressant, tråkig, spännande, lärorik, rolig? Ge exempel från boken för att förklara vad du menar!

   

 

Skriv ditt namn och datum längst ner på dokumentet!

 

Läs igenom texten noga innan du lägger in den i Google Classroom. Läs den gärna högt, så märker du vad som behöver korrigeras. Tänk på att kontrollera:

 

 • Ordföljd och meningsbyggnad

 • Variera ordvalet, särskilt början på meningar. Undvik upprepningar!

 • Skilj på tal- och skriftspråk. Använd inte ord som ”kolla” eller ”fixa”.

 • Använd stor bokstav, punkt och kommatecken rätt.

 • Använd sambandsord för att binda samman satser i meningarna. (och, men, för, eller, därför att, eftersom, som, vilket, när, fastän, så att, innan, för att)

 

 

 

Lämna in texten i Google Classroom senast torsdag 26 april (vecka 17)!

 

 

 

Lycka till!

 

Kerstin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Stjärnlösa nätter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfattning av bokens innehåll
Genom att göra en enkel sammanfattning av bokens innehåll, med viss koppling till tid- och platsaspekter och orsakssamband, visar du en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av bokens innehåll, med relativt god koppling till tid- och platsaspekter och orsakssamband, visar du en god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av bokens innehåll, med god koppling till tid- och platsaspekter och orsakssamband, visar du en mycket god läsförståelse.
Resonera kring budskap
(både i slutuppgiften och i tidigare reflektioner i Showbie)
Du kan utifrån egna erfarenheter, samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, samt om budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter, samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, samt om budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Struktur och källhänvisningar
Styckeindelning, beskrivningar, tydlighet, förklaringar, hänvisningar, exempel och citat.
Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt språk och i huvudsak fungerande struktur, citat och hänvisningar till boken.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat språk och relativt väl fungerande struktur, citat och hänvisningar till boken.
Texten innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat språk och väl fungerande struktur, citat och hänvisningar till boken.
Språkliga normer och ordval
Meningsbyggnad, ordval, sambandsord, skiljetecken, stavning, grammatik.
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning, samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning, samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning, samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: