👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och kretslopp

Skapad 2018-04-18 19:33 i Gläntanskolan Helsingborg
Vatten och luft finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Det vatten och den luften som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.
Grundskola F – 3 Biologi Kemi Fysik NO (år 1-3)
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.

Vilken nytta har vi av vatten och luft?

Var finns vatten och luft?

Kan vi klara oss utan vatten och luft? Varför/varför inte?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig:

 • varför luften är viktig,
 • nyckelorden: vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera,syre, koldioxid, kväve,
 • vattnets kretslopp.

 

Du ska :

 • få kännedom om några viktiga fakta om vatten och luft,
 • få genomföra enkla undersökningar och experiment
 • få dokumentera dina undersökningar och experiment 
 • ge exempel på egenskaper hos vatten och luft,
 • jämföra dina och kamraternas resultat och berätta om dem

Genomförande

Vi kommer i arbetet med vatten och luft att:

 • utföra flera olika experiment både enskilt och i grupp
 • redovisa våra undersökningar både muntligt och skriftligt 
 • diskutera och dra slutsatser av experimenten 
 • lära oss mer genom att titta på film 

Bedömning

görs i matrisen Gläntan 1-3 NO

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3