Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-04-18 20:03 i Långåsskolan Falkenberg
Arbetsområdet tar upp Europas länder och dess namngeografi, natur- och kulturlandskap, klimat och befolkning. Vi kommer även ägna lite tid åt att förbättra våra kartkunskaper.
Grundskola 5 Bild Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Nu ska du få följa med på en resa genom Europa. Varför väljer folk att bo just där de bor? Du ska även få bekanta dig med flera länder och jämföra dem med varandra. Det ska du göra genom att lära dig om Europas namngeografi, natur- och kulturgeografi, klimat och befolkning.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Du ska utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och kunna göra jämförelser mellan olika platser och regioner.  
 • Du ska känna till hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
 • Du ska känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap.

 

Undervisning - arbetsformer:

       Du kommer att få:

 • använda dig av boken "Upptäck Europa".
 • se på film. 
 • läser faktatexter, gemensamt / enskilt och besvara frågor. 
 • beskriva samband mellan natur - och kulturlandskap och naturresurser.
 • lära dig om Europas namngeografi (länder, städer, hav/sjöar/floder och berg).
 • jämföra länder (se skillnader och likheter).
 • analysera orsaker t.ex till att människor bor där de bor.
 • arbeta med ett land som du valt.
 • arbeta på Ipad med Elevspel.se och Seterra.

Bedömning - vad och hur:

 • arbetsinsatsen under lektionerna.
 • kunskaper om Europas namngeografi.
 • kunskaper om natur och klimat.
 • ditt arbete om ett valt land.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: