👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4B kapitel 5 - Tabeller och diagram"

Skapad 2018-04-18 20:09 i Rävlanda skola Härryda
Mattespanarna 4B kapitel 5 - Tabeller och diagram
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 5 i Mattespanarna 4B, området "Tabeller och diagram".

Innehåll

Tabeller och Diagram - Kapitel 5

Bedömning

I arbetsområdet Tabeller och diagram bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och göra ett stapeldiagram.
 • Lösa problem med hjälp av tabeller och diagram. 
 • Göra undersökningar.
 • Kunna följande begrepp: Stapeldiagram, axel, lodrät och vågrät.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av och gör ett diagram.
Eleven svarar på frågor utifrån ett enkelt diagram. Ex. Vilket djur är lättast?
Eleven svarar på frågor utifrån ett mer avancerat diagram som t.ex. visar minst två funktioner i samma stapel. Ex. Sidan 134, uppgift 29.
Eleven gör en tabell och ett diagram färdigt när det saknas en del information och där slutsatser behöver dras för att få fram alla uppgifter.
Eleven ritar en tabell eller ett stapeldiagram.
Eleven ritar ett korrekt stapeldiagram utifrån en tabell. Ex. Rita ett stapeldiagram över Max tärningskast.
Eleven ritar en tabell och lägger in 3 fel i tabellen. Ex. Sidan 132, uppgift 26.
Eleven ritar anpassade diagram. Ex. Diagram utifrån avrundade tal eller med s.k. dragspel.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar utifrån fakta i en tabell eller ett diagram.
Eleven gör enkla beräkningar utifrån fakta i ett diagram. Ex. Hur många fler bilar fanns av det vanligaste bilmärket jämfört med det ovanligaste?
Eleven beräknar värden med hjälp av fakta givet i en tabell. Ex. Sidan 133, uppgift 28.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Hitta 3 fel mellan tabellen och diagrammet.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där det gäller att välja lämplig skala till axlarna. Eleven kan till viss del bedöma rimlighet.
Eleven förstår hur ett diagram är ritat, kan besvara tillhörande frågor och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Sidan 133, uppgift 27.
Eleven gör lämpliga avrundningar och väljer därefter skala till axlarna. Eleven kan också motivera rimligheten i sina lösningar. Ex. Avrunda till närmaste hundratal km och gör ett diagram över flodernas längd.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.