👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner år 4

Skapad 2018-04-18 20:19 i Långåsskolan Falkenberg
Studera och jämföra likheter och skillnader inom kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 4 Religionskunskap SO (år 1-3) Bild

I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristedomen, judendomen och islam. Du kommer även att lära dig att undersöka och beskriva likheter och olikheter mellan de tre religionerna. Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor.

Bedömning

Vad ska bedömas? Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • lyssna och kunna återge någon berättelse från kristendomen, judendomen och islam,
 • jämföra och se likheter och olikheter mellan de olika religionerna,
 • nämna minst en sak de har gemensamt,
 • skriva tankekartor om de olika religionerna
 • söka svar på frågor i en faktatext

Hur ska det bedömas?

 • Hur du aktivt deltar i diskussionerna samt ställer och svarar på olika frågor. 
 • Hur du redovisar vilka symboler, högtider och heliga byggnader och platser tillhör respektive religion.
 • Hur du kan beskriva några likheter och olikheter mellan judendom, kristendom och islam.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • skapa gemensamma tankekartor, om de tre olika religionerna,
 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem
 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna,
 • återberätta olika religiösa berättelser
 • forska i grupp om en religion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6