Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2018-04-18 20:27 i Rävlanda skola Härryda
Planering i ämnet geografi.
Grundskola 4 Geografi
I skolår 4 kommer vi i ämnet geografi fokusera på landet Sverige. Vi kommer att lära oss mer om hur vårt avlånga land ser ut, hur det är indelat i olika landskap m.m.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå på vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan,
 • att kunna förklara hur och varför jordytan förändras,
 • att förklara var jordens olika naturresurser finns,
 • att beskriva namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • att ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka andra människor i världen och miljön,
 • att använda nya begrepp inom ämnet geografi,
 • att använda en karta och även andra källor, för att hitta .tex. städer, hav m.m.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Sverige
 • Kartan
 • Sveriges landskap

 

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • titta på olika filmer
 • arbeta i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom geografi,
 • arbeta med grundboken och elevboken "Upptäck Sverige geografi".

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 

 • använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information,
 • kan förmedla fakta om Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,
 • kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Matris Sveriges geografi

Fakta
Förståelse
Kunskapskrav
*kunskaper om Sveriges namngeografi och geografiska lägens betydelse för klimat och natur. *förklaringar till hur befolkningen är fördelad i Sverige. *kunskaper om sambandet mellan natur- och kulturlandskap. *använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.
*Jag kan namn och läge på Sveriges landskap, städer, sjöar och älvar.
*Jag beskriver Sveriges läge och var i Sverige det bor flest människor. *Jag ger en förklaring till varför städer växer upp i närheten av vatten.
*kan beskriva lägen och använda en tematisk karta *använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.
*Jag beskriver lägen och tolkar symboler i en tematisk karta *Jag förstår innebörden av begreppet klimat
*Jag använder väderstreck och kan redogöra för Sveriges tre delar.
*kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. *kan ge förslag till miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. *använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
*Jag resonerar kring frågor som rör hållbar utveckling och kan ge förslag till miljöetiska val och prioriteringar.
*Jag redogör i bild och text för vattnets betydelse, kretslopp och fördelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: