👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repurpose

Skapad 2018-04-18 22:17 i Språk- och kompetenscentrum Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska Bild
A general definition of repurposing could be to use something, anything, with a different purpose than it was initially designed for. Under few English and Art lessons you will put your knowledge about recycling into action. You will use your wide imagination and creativity to upcycle some second-hand products that you will choose during our school visit to a second-hand shop.

Innehåll

In cooperation with your Art and English teachers, you will repurpose ready-made used products. The goals of this plan is to put the theoretical knowledge that you have got of your previous plan "Trash or Treasure" into practice. You will cooperate with your friends in a group of 4 to make a trash art.

Learning goals

 • Enhance your thoughts about a sustainable lifestyle for a better future.

 • Express and apply your creative ideas to repurpose second-hand products.

 • Adapt English language in different situations, and for different purposes.
 • Share your knowledge and skills with your classmates and work effectively in a group.

The way of work

 • You will visit a second-hand shop "Ta till vara" in the week 16. You will take an idea about their organisation and work. You will choose a product that you like to repurpose and share your freinds to make eventually a piece of art together.
 • You will work on this Project in both English and Art lessons (approx. 3 to 4 lessons).

You will be graded for:

 • Your participation in discussions
 • Your cooperation with your friends
 • Your communication skills (speaking and listening)
 • Your presentation of the upcycled work of art when finished- for more info. see the attached uppgift.

See the evaluation template below matris to know how you will be evaluated- Kunskapskrav eng+Bild

Have fun!

Hiba and Pernilla

Uppgifter

 • Repurpose task

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  Gr lgr11

Matriser

En Bl
Repurpose, engelska matris

E
C
A
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper