👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 Favorit matematik- Bråkräkning och Decimaler

Skapad 2018-04-18 22:39 i Vallåsskolan Halmstad
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
BRÅKRÄKNING OCH DECIMALER Människan har använt siffror för att ange tal sedan urminnes tider. Snart upptäckte man att man också behövde tecken för att uttrycka delar av ett helt tal. Delar av ett helt tal skrivs med bråk eller decimaltal. RATIONELLA TAL är tal som kan skrivas som bråk. Bråk har ett bråkstreck.

Innehåll

BRÅKRÄKNING OCH DECIMALER

<I kapitel 1 och 2 kommer vi att arbeta med bråktal. Vi varierar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4B. Du kommer även att få chans att prova på olika mattespel på datorn, på Nomp eller Bingel. Vi tränar även på problemlösning tillsammans där vi får lösa och förklara tal för varandra. 

Efter avslutat kapitel blir det ett diagnos där du bedöms utifrån matrisen längsT ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Formulera och lösa problem i elevnära situationer
 • Använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Föra och följa matematiska resonemang- Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Använda alternativa lösningar på samma problem

 

Begreppsförmåga

 • Beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 

Kommunikationsförmåga

 • Använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Genomförande: Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 B Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Gruppuppgifter
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Nomp
 • Bingel

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, bedömning sker muntligt och skriftligt.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, löser dina arbetsuppgifter med hjälp av olika strategier, samtalar och förklarar hur du löser olika uppgifter i matematik med dina kamrater, diagnos eller annan form av bedömning , får du visa vad du kan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.