Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel-miljö, hållbar utveckling Åk 8 VT-18

Skapad 2018-04-19 08:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna skriver i genren debattartikel. Artikeln ska beröra hållbar utveckling.

Innehåll

Eleverna skriver i genren debattartikel. Artikeln ska innehålla en tydlig ståndpunkt med argument och även tänkta motargument. Debattartikeln ska också innehålla källor som förstärker elevens argument samt källhänvisning.

Matriser

Sv
Debattartikel åk Åk 9 HT-17

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt (tes) framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt (tes)framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt (tes) framgår tydligt. Argumenten är välutvecklade och välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källor/källhänvisning
Eleven har med källor som stödjer argumenten. eleven har också med källhänvisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: