👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 6-9

Skapad 2018-04-19 08:29 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 6 – 9 Kemi
Om sött inte är motsatsen till surt, vad är det då?

Innehåll

Vad vi ska lära oss....

 • Kunna att basiskt är motsatsen till surt 
 • Kunna vad som menas med neutralisation 
 • Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • Kunna vad en indikator är
 • Kunna ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt
 • Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
 • Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • Kunna berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden 
 • Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

 

Hur ska vi lära oss detta?...

Laborationer

fakta ur läromedel

Muntlig genomgång av lärare

Vad som kommer att bedömas...

Hur du...

Planerar och genomför en laboration

Hur du resonerar, diskuterar och ställer frågor

Hur du får visa vad du kan:

Genom en laborationsrapport

Under lektionstid

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 

 

Matriser

Ke
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt