👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SFI Startgrupp

Skapad 2018-04-19 08:48 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
5 veckor startkurs för 2B och 3C

Innehåll

Vecka 1           Allmän information om skolan samt wifi-inlogg.
Häfte 1. Fraser, vokalövningar, dagar, månader, siffror, verb, fortlöpande uttalsträning samt hör: Vilken bokstav hör du?

                          Diktamen, hör- och uttalsövningar sker kontinuerligt – på daglig basis.

Vecka 2           Häfte 2. Siffror, dagar, månader, verb, pronomen, fyll i, uttalsträning samt hör: Vilka ord samt siffror hör du? Hörövning ur +46.

Diktamen, hör- och uttalsövningar sker kontinuerligt och dagligen.

                          Alla elever loggas in på Classroom/Unikum.

Vecka 3           Häfte 3. Frågeord, fyll i, uttalsträning, huller om buller, presentation, pronomen.

Repetitionstest nummer 1 (hörförståelse, vokaler, siffror, klockan, datum/ordningstal, verb, pronomen i subjektsform, frågeord, ordföljd, enkla fraser, substantivböjningar och läsförståelse samt en skrivuppgift där eleven gör en presentation av sig själv).

Diktamen, hör- och uttalsövningar sker kontinuerligt och dagligen.

Vecka 4          Häfte 4. Substantiv

Häfte 5. Repetition av frågeord, väder, ordningstal, datum, substantiv och pronomen.

Diktamen, hör- och uttalsövningar sker kontinuerligt och dagligen.

Omkodning samt samtal med berörda lärare.

Vecka 5           Häfte 6. Hörförståelse (presentation), verb, repetition av ordföljd, läsförståelse (längre texter och dialoger), interpunktion, repetition av frågeord, verb, substantiv (i hemmet) 

Häfte 7. Repetition av personliga pronomen, introduktion av possessiva pronomen, preteritum och hjälpverb, läsförståelse (ännu längre text)  samt verbövningar, repetition av ordföljd och översikt av verb (grupp 1-4).

Repetitionstest nummer 2 (substantiv, verb i preteritum, hjälpverb, pronomen i subjekt, objekt samt possessivt, enkla konjunktioner, ordföljd, frågeord, frasförståelse i form av frågor och svar, ordförståelse, skrivuppgift preteritum, läsförståelse)  

Diktamen, hör- och uttalsövningar sker kontinuerligt och dagligen.