👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text och källanvändning

Skapad 2018-04-19 10:08 i Västerholm Grundskolor
Mall för lpp för Västerholms friskola hösten 2011. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver resonerande texter om mobbning. I dessa ska källhänvisningar direkt i texten finnas med.

Innehåll

Syfte

Syftet är att öva på att uttrycka tankar och åsikter i skrift samt på att välja och sammanställa information från olika källor och på ett fungerande sätt infoga den i löpande text.

 

Centralt innehåll

 • Sv 7-9
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv 7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv 7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv 7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar.

Så här ska vi arbeta

Du ska skriva en resonerande text om mobbning. Du använder dig av egna tankar och åsikter samt den dokumentärfilm vi sett tillsammans, och de texter vi läst.I din text ska du ta upp något från filmen eller texterna och göra en källhänvisning direkt i din text. De källor du kan hänvisa till är:

 

 • Dokumentärfilmen Bully av Lee Hirsch

 • Debattartikeln i Aftonbladet, skriven av Filippa Ross

 • Statistik om mobbning hämtad från organisationen Friends hemsida.

 • Ordlista hämtad från organisationen Friends hemsida.Du kan använda dig av flera av dessa källor, men det räcker med en.

 

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att skriva och lämna in en resonerande text om mobbning.

Kunskapskrav

Se matris.

IKT

Texterna ska skrivas på dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva och använda källor

F
E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Använda källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda källor
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.