👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Hösten 2017

Skapad 2018-04-19 10:46 i Hosiannaskolans Förskola U Aktiva Piloter
Förskola

Innehåll

Planering

10.00 samling

Närvaro
Väder
Veckodag
Veckans bokstav
Matvärdar
Bokläsning
Frukt

 

 

Teman (temasamling + 13.15 aktivitet + måndagens utflykt)

Vecka 35-36: Vänskap

Vi lär känna varandra och får ihop gruppen. Vad heter dina kompisar? Hur ska man använda ordet förlåt?.
- namnlekar
- samarbetslekar
- kompistavla

Vecka 37-39: Bär & svamp 

Vi lär oss mer om bär och svamp. Hur smakar de? Hur ser de ut? Var hittar vi dem? Vilka kan vi äta?
- Smakar på bär i skogen.
- Kokar sylt.
- Bakar hallongrottor.
- Pysslar svampar.

Vecka 40-41: Löv 

Vi pratar om varför löven ramlar av. Att det finns olika slags löv.
- Djur av löv.
- Tygtryck på tygpåsar.

Vecka 42-43: Rådjur, hare, björn och älg

Hur ser djuren ut? Vad gör de? Hur låter de? vad äter de? Hur stora/små är de? Var bor de?
- Vilda djur med pappersfigurer och klädnypor.
- Älg av händer och fötter.
- VI följer föräldrarnas älgjakt.
- Tittar på bilder.
- Lyssnar på djurens läten.

Vecka 45-46 : Flyttfåglar

Vart tar fåglarna vägen? Vad finns det för olika fåglar? Varför flyger fåglar i grupp?
- Vi sätter upp en fågelholk.
- Pysslar fåglar som vi sätter upp i fönstret.
- Vi pratar om fåglar när vi ser dom.

 

I våran verksamhet lyfter vi språket, matematik, natur-teknik, musik, gymnastik och kristen profil.

Språket

-Vi följer materialet Före Bornholmsmodellen för förskolan

berättar sagor sjunger sånger rim och ramsor.

Vi jobbar med veckans bokstav och barnen övar på att skriva sina namn.  

Matematik

Räknar hur många barn som är på förskolan.

Vi går igenom siffrorna och visar hur dom ser ut på olika sätt.

Pratar om olika läges ord,

Vi jobbar med vardagsmatematik.

Natur-teknik

Vi är ute så mycket det går.

Vi gör experiment.

Musik

Båda avdelningarna träffas och sjunger tillsammans en gång i veckan.

Varje dag sjunger vi våra samlingssånger.

Gymnastik

Vi är ute varje dag.

Går till vårt utflyktsmål.

Vi ”dansar” till musik.

Kristen profil

Vi ber matbön innan varje måltid, vi ber också Gud som haver och läser kristna böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016