👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner och tekniska lösningar

Skapad 2018-04-19 10:48 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4
I ämnet teknik kommer du nu att få lära dig om enkla maskiner och tekniska lösningar samt var du hittar dem i vardagen.

Innehåll

Alignmentplanering - Teknik

Syfte och långsiktigt mål

Kunskapskrav

Konkretiserade mål

Centralt innehåll

Undervisning

Bedömningssituationer

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

 

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels) kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

 

Du ger exempel på tekniska lösningar och beskriva vad de används till i vardagen.

 

Du resonerar (förklarar/berättar/reflekterar) kring vilka fördelar och nackdelar tekniska lösningar kan ha för individ, samhälle och miljö.

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

 

Identifiera tekniska lösningar utomhus

 

Definiera de sex enkla maskinerna + diskussionsfrågor. Fördelar och nackdelar

 

Rita skisser

 

Göra sprattelgubbe med sax- hävstångseffekt

 

 

 

 

Formativ: Exit-tickets, muntlig feedback

 

Summativ: Tekniska lösningar med elevanpassad bedömningsmatris