Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Demokrati-Valet

Skapad 2018-04-19 10:51 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Samhällskunskap
Du kommer att få arbeta i grupp och bilda ett "parti" med bra, sunda och realistiska åsikter och argumentera för att andra ska välja just ert parti när vi ska ha val. Vi diskuterar: allemansrätten lagar/regler demokrati/diktatur val monarki/republik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Kunna förklara något om vad allemanrätten kan innebära
Kunna förklara något om vad demokrati är och vad det kan innebära för oss i Sverige
Kunna ge några exempel på vad diktatur kan betyda för ett land
Kunna förklara något om varför det finns lagar och regler hemma, i skolan, i Sverige
Kunna skillnad på monarki och republik, ge några exempel på regenter i Norden

Kommer att bedöma

Vi kommer att bedöma hur väl du, både skriftligt och muntligt, kan förklara något om

allemansrätten
lagar/regler
demokrati/diktatur
val
monarki/republik

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer

Läsa faktatexter

Diskutera och samarbeta i större och mindre grupper

Göra val/ta ställning av olika slag

Uppgifter

 • Uppgift finns i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: