👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur skapas våra skönhetsideal - Parafras

Skapad 2018-04-19 10:52 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna kommer att avbilda konstverk, göra s.k. parafraser, analysera verk samt få viss teoretisk kunskap om kända konstnärer.
Grundskola 8 – 9 Bild
Parafras betyder omskrivning. De flesta idéer bygger på andras, när du gör en parafras av en bild formulerar du om vad någon annan kommit fram till. Du lär dig lite av andra samtidigt som du får möjlighet att uttrycka något eget. I den här uppgiften ska innehållet i din bild vara en kommentar till filmen: Den stora illusionen - hur skapas våra skönhetsideal?

Innehåll

Syfte

Bildkommunikation

Centralt innehåll

Bildanalys och bildskapande

Konkreta mål

Öva på att analysera bilder, samt återanvända dessa för att skapa egna bilder, uttryck och idéer. Kommunicera med bild för att uttrycka en idé.
Få kunskap om några kända konstnärer.
Öva på teknik, uttryck och material.
Arbeta med hela processen från idé till färdig produkt.

 

Uppgifter

 • Hur skapas våra skönhetsideal? - Parafras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9