👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9 kap 7-9

Skapad 2018-04-19 10:54 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med kapitlen 7, 8 och 9. Du kommer att visa din kunskap genom att presentera tre olika uppgifter och ett prov.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Skriva längre texter
 • Träna på att lyssna och läsa
 • Prata om dina åsikter

Undervisningen

Vi utgår från texterna:

Kapitel 7, Una sueca en Madrid

 • Kapitlets mål: berätta om hur det kan vara att bo i Madrid. och även prata om hur det är att bo i ett annat land.

kapitel 8, Carlos mienbro de una Tuna

 • Kapitlets mål: använda gustar i presens, använda alla frågeord och även gustar i framtiden; me gustaría (jag skulle gilla)

Kapitel 9 El gorila y el león

 • kapitlets mål: berätta vad texten handlar om och använda några speciella verbformer.

Bedömning

Skrift: Skriva  texter om dig själv

Tala  och samtala: Muntligt uppgiften och presentation hämtade från charlamos 3 sidan 90

Höra: Hörförståelse prov

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgiften till den 26/4 skriv.

 • Uppgiften till 3/5 intervju en person

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris till Spanska åk 6-9

Spanska Årskurs 6-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.
Du kan svara korrekt på enstaka frågor angående innehållet.
Du ger korrekt svar på ett flertal frågor och visar på så sätt att du förstår huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt.
Du kan svara på i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig innehållet när spanska talas. Du kan göra en enkel sammanfattning av helheten i innehållet.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet i texten.
Du kan besvara flertalet frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig helheten i texten.
Du kan besvara i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig texten i både helhet och detalj.
SKRIVA
- Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.
Du kan kommunicera med enstaka ord på spanska.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska, bl. a. genom att ställa och besvara enkla frågor. Du skriver begripligt och tydligt.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska t. ex. vid informationsutbyte och personliga kontakter eller om ämnen som är väl kända för dig. Du uttrycker dig klart och tydligt, dvs du har få fel när det gäller grammatik och stavning.
Tala - samtala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9