👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges politiska system, lagar och rättigheter, vecka 17-22 (GH)

Skapad 2018-04-19 11:43 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 8 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Ett arbete om Sveriges politik för Gustav

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om:

Gustav i det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om Sveriges politiska system för att ha en större kännedom om dessa inför höstterminen då vi kommer att fördjupa oss ytterligare i politiken i samband med Sveriges riksdagsval i september. 

Du kommer även att få repetera Sveriges grundlagar och lite kring brott och straff, allt för att även kunna föra resonemang kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.  

 

Några ord och begrepp som du kommer att få fördjupa dig mer kring:

- Demokrati 

- Riksdag

- Regering 

- Statsminister 

- Monarki 

. Statschef 

- Politiskt val 

- Medborgare 

- Grundlag 

 

Några symboler som du kommer att lära dig: 

- De svenska riksdagspartiernas olika symboler. 

 

PRAO

I arbetsområdet kommer du även att ha PRAO och få pröva på arbetslivet. Du kommer att göra en uppgift kopplat till PRAO:n och även delta när dina klasskamrater redovisar om deras PRAO-platser. Då kommer du att få mer kunskap om olika yrken.

Uppgifter

 • Film: "Min röst, vårt val"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  SO  7-9
 • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9