👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och bråk

Skapad 2018-04-19 11:59 i Björkåsskolan Grundskolor
I kapitel 8 får eleverna arbeta med vinkelbegreppet, månghörningar, förstoringar/förminskningar. I kapitel 9 lär de sig att arbeta med bråk och i kap 10 blir det repetition och mer arbete med multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik
I det här området kommer du få arbeta med vinklar, månghörningar, skala och tal i bråkform.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Kapitel 8

*avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

*namnen på olika månghörningar

*förstå vad som menas med förstoring och förminskning

*förstå och använda skala

Kapitel 9

*kunna läsa och skriva bråk

*kunna avläsa bilder av bråk

*veta hur många delar det går på en hel

*kunna storleksordna bråk

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.

Du arbetar enskilt och ibland i par med olika uppgifter.

Bedömning

Jag bedömer ditt arbete under lektionerna, vad du visar på diagnosen och på provet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri och Bråk

Inte godtagbara kunskaper
Du behöver stöd för att nå målet
Godtagbara kunskaper
Du har visat att du kan detta med viss säkerhet.
Mer än godtagbara kunskaper
Du har visat att du kan detta säkert och lätt.
Kapitel 8
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan namnge olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning och kan använda dig av det. Du förstår och kan använda skala.
Kapitel 9
Du kan läsa och skriva bråk.
Du kan avläsa bilder av olika bråk.
Du kan hur många delar det går på en hel vid olika bråk.
Du kan storleksordna bråk.