👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2018-04-19 12:09 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Tänk om du skulle varit barn år 1918 ... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Vad jobbade dina föräldrar med? Fick du jobba? Vad åt du? Fanns det toaletter?

Innehåll

Målet med undervisningen

* Du ska lära dig om hur det var att vara barn förr i tiden.

* Du ska kunna ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.

* Skriva eller berätta om livet förr med bilder/text (skola, fritids, boende, mat, lekar, arbete, sånger, böcker)

*Lära dig fakta om Nanny Palmkvist

*Ta ställning för om du tror olika saker var bättre förr. Argumentera. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • lyssna till muntligt berättande
 • läsa enkla faktatexter och skriva gemensamma faktatexter
 • rita bilder och skriva bildtexter
 • se filmer
 • läsa och lyssna på äldre sagor
 • leka lekar från förr i tiden
 • lära dig om mat, boende och levnadsförhållanden från förr i tiden
 • Uppfinningar som uppfanns under denna tid.

Bedömning:

Kan du samtala om hur livet för barn var förr?

Kan du göra jämförelser om hur det var att vara barn förr i tiden och nu.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3