👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-04-19 12:23 i Brunnsåkerskolans fritidshem Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Alla världens djur kan delas in i flera olika grupper, precis som växterna. Vi har t.ex. gruppen ryggradsdjur där alla djur med ryggrad finns. Inom gruppen ryggradsdjur hittar man flera undergrupper. En av de undergrupperna är däggdjur och det är den gruppen djur som vi människor tillhör. Vet du vad som är typiskt för ett däggdjur? På jorden har vi flera andra typer av djur, tillexempel rovdjur, reptiler, fiskar, köttätare och fåglar. Men visste du att 80 % av alla världens djur är insekter och utan våra insekter hade livet på jorden inte fungerat. Kan du komma ihåg varför?

Innehåll

 

 

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur olika djur är grupperade och kunna några typiska drag för varje djurgrupp. 

* Kunna namnen på de vanligaste djurgrupperna.

* Hur en näringsväv och näringskedja fungerar.

* Hur olika djur övervintrar.

* Hur olika djur har anpassat sig till den miljön de lever i.

 

Följande begrepp ska du kunna:

*Ryggradsdjur

*Ryggradslösadjur

*Däggdjur

*Isolering

*Näringsväv

*Näringskedja

*Ekosystem

*Rovdjur

*Producent

*Konsument


Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara och berätta om olika djurgrupper och berätta vad som är typiskt för dem, samt ge några exempel på vanliga arter i varje grupp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva hur en näringsväv och en näringskedja är uppbyggd och fungerar.

* Jag har deltagit i olika fältstudier och skrivit enklare rapporter.

* Jag har läst och arbetat med vetenskaplig fakta från olika källor.

* Jag har jämfört och bedömt eget arbete, och gett respons på någon annans arbete.


Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva och visa dina olika förmågor.

* Du kommer få möjlighet att bedöma ditt eget arbete (självbedömning) och du kommer få/ge bedömning (kamratbedömning).

* Du kommer få möjlighet att delta i olika utflykter och fältstudier.


Följande förmågor ska vi arbeta med:


Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på jorden påverkar och är beroende av de olika djurgruppernas existens. Även disktuera hur de olika djurgrupperna är beroende av varandra, från minsta insekten till ett stort lejon. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för naturens samband, orsaker och konsekvenser. Detta kommer du att visa genom att bygga dina resonemang på vetenskaplig fakta och den kunskap du fått ta del av.

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring olika krafters inverkan på din vardag och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.


Begreppsförmåga

Du ska visa att du kan olika naturvetenskapliga begrepp och vad de betyder, samt att använda dem i sitt sammanhang.


Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram - pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6