👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK - Sannolikhet, åk 8

Skapad 2018-04-19 12:28 i Maria Parkskolan Helsingborg
Matte Direkt år 8 kap 6
Grundskola 8 Matematik
Matte Direkt åk 8 kap 6

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.6, år 8.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Begreppet sannolikhet
  Likformig sannolikhetsfördelning
  Sannolikhet vid undersökningar
  Kombinatorik


 • Röd kurs:
  Utfallsdiagram
  Träddiagram
  Oberoende händelser
  Beroende händelser

Veckoplanering får ni på separat papper

Diagnos
Skriftligt prov obs! måndag V.19

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • räkna med kombinationer

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • att använda utfallsdiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikheter
 • att räkna med oberoende och beroende händelser

 

Samt kunna följande matematiska ord:
sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sannolikhetsfördelning,
gynnsamma utfall och multiplikationsprincipen

Viktiga datum

Provdatum V.18

Lgr11

Syfte, centralt innehåll, kunskapsmål (E)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9