👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupper

Skapad 2018-04-19 12:33 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Sagan om Bockarna Bruse på I-paden

Innehåll

Barn:3 , 2-3 år

Först lyssnade vi på sagan om Bockarna bruse på I-paden.

Alla barnen visade stort intresse och levde sig in i sagan. De hade hört den förr.

När sagan var slut frågade jag barnen vad som hände.... det gick lite trögt så jag gav dem små ledtrådar. Då gick det lite bättre. E började sjunga bockarna bruse och de andra stämde in, så vi sjöng den.

Efter det så frågade jag barnen om de ville leka bockarna bruse, det ville dem.

först byggde vi upp en bro av kapplastavar och sen var det dags att hitta Trollet, vilket O tyckte att dinousarien kunde vara. O tyckte att lilla bocken bruse kunde vara den lilla hammarhajen som låg i djurlådan. E tyckte att en stor bock kunde vara mellan bocken och sen tyckte hon att hjorten skulle vara stora bocken bruse.

Jag berättade om sagan igen samtidigt som jag använde mig av sakerna som barnen valt ut.

De tyckte de var mycket kul....efter sagan så lekte de lite själva också.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016