👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotboll - Energikicken

Skapad 2018-04-19 12:44 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att öva på fotboll och att spela på ett schysst sätt inför Energikicken vecka 19. Huvudsyftet med energikicken är att skapa större kamratskap och gemenskap. Det gäller så väl mellan alla inom klassen som mellan klasserna och mellan skolorna samt att energikicken skall verka med allas lika värde.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att öva på fotboll och att spela på ett schysst sätt inför Energikicken vecka 19. Huvudsyftet med energikicken är att skapa större kamratskap och gemenskap. Det gäller så väl mellan alla inom klassen som mellan klasserna och mellan skolorna samt att energikicken skall verka med allas lika värde.

Innehåll

Tidsperiod

 

Vecka 17 - 19 vårterminen 2018

 

MAJORITETEN AV LEKTIONERNA KOMMER ATT VARA UTOMHUS PÅ FREJAPLANEN. SÅ HA MED ER KLÄDER ANPASSADE FÖR IDROTT UTOMHUS.

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 

 Se nedan

 

 

 

Centralt innehåll

 

Se nedan

 

Kunskapskrav och bedömning

 

 Se nedan

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Varje lektion börjar med en uppvärmning av antingen en lek som t.ex. jaga eller löpning.

 

Därefter så är övar eleverna på att ta sig igenom olika koner och banor med diverse redskap som tillhör de olika bollsporterna. Sedan övar de på att passa till varandra. Sedan förklaras reglerna och därefter spelar de korta matcher mot varandra.

 

 

 

Hur allt detta kommer att ske kan variera beroende på gruppen, storlek på salen och antal deltagare. 

 

 

 

Vi tittar på följande förmågor

 

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 

 

 

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

Elevens ansvar och inflytande

 

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

 

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6