👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 2 - Kristendom, judendom och islam - tre av världsreligionerna

Skapad 2018-04-19 13:06 i Alsike skola Knivsta
Pedagogisk planering för religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Vad är religion? (April - juni 2018) De tre religionerna kristendom, judendom och islam är tre av våra världsreligioner. De har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter och skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam.

 • viktiga platser och byggnader
 • vad personer som är troende gör
 • att känna till skillnader och likheter i de olika religionerna.
 • högtider och symboler 
 • några texter från var religion

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta så här:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • titta på filmklipp
 • läsa och skriva faktatexter
 • lyssna på berättelser
 • använda oss av Google Earth för att lära oss viktiga platser knutna till de olika religionerna.

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma din förmåga att berätta om:

 • de olika religionerna och viktiga symboler
 • några olika platser för religionsutövning, och kunna koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • någon berättelse ur respektive religion
 • någon likhet och skillnad mellan religionerna

Kopplingar till läroplan

 •  
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 •  
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska visa att du kan göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

Du visar det genom att delta i diskussioner under arbetets gång samt de skriftliga summeringarna efter varje arbetsområde, med eller utan bildstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3