Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-04-19 13:38 i Forshällaskolan Uddevalla
Bråkform, decimalform och procent form
Grundskola 4 – 6 Matematik
Tal i bråkform, procent och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Innehåll

Vad vi kommer att arbeta med  

 • Bråk i bråkform och i blandad form
 • Hur man omvandlar bråk till decimalform och procentform 
 • Rita, visa och beskriva bråk.
 • Jämföra bråk med en hel respektive en halv. 
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Multiplikation av bråk
 • Vardagsanknytning av bråk ex: 1/2 av ett år (6 månader) eller 3/4 av en timme 45 min). 

 

 

 

Vad eleverna förväntas kunna efter avslutat arbete:

 

 • Få en ökad förståelse för hur man kan utnyttja bråk och decimalform samt procent i vardagen.

 • Kunna namnge och generalisera och storleks ordna bråk  

 • Kunna omvandla bråk till decimal och procentform.
 • kunna rita, visa och beskriva bråk.
 • Kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk.
 • Kunna lösa uppgifter med vardagsanknytning,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk.decimaltal och procent.

Du når ännu ej målet
Du når målet
Du når målet med marginal
Matematiska begrepp
Förstår och använder de begrepp vi lärt oss inom områdena.
 • Ma
Bråk
Kan skriva, storleksordna och addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Kan beräkna andel med bråk. Kan jämföra bråk.
 • Ma  4-6
Decimaltal
Förstår vad som menas med decimaltal. Kan storleksordna decimaltal. Kan räkna med decimaltal i alla fyra räknesätten
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Procent:
Kan olika metoder för procenträkning
 • Ma  4-6
Problemlösning
Enkel problemlösning med decimaltal, bråk och procent.
 • Ma
 • Ma  4-6
Redovosa uträkningar
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: