👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-04-19 13:38 i Forshällaskolan Uddevalla
Bråkform, decimalform och procent form
Grundskola 4 – 6 Matematik
Tal i bråkform, procent och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Innehåll

Vad vi kommer att arbeta med  

 • Bråk i bråkform och i blandad form
 • Hur man omvandlar bråk till decimalform och procentform 
 • Rita, visa och beskriva bråk.
 • Jämföra bråk med en hel respektive en halv. 
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Multiplikation av bråk
 • Vardagsanknytning av bråk ex: 1/2 av ett år (6 månader) eller 3/4 av en timme 45 min). 

 

 

 

Vad eleverna förväntas kunna efter avslutat arbete:

 

 • Få en ökad förståelse för hur man kan utnyttja bråk och decimalform samt procent i vardagen.

 • Kunna namnge och generalisera och storleks ordna bråk  

 • Kunna omvandla bråk till decimal och procentform.
 • kunna rita, visa och beskriva bråk.
 • Kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk.
 • Kunna lösa uppgifter med vardagsanknytning,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk.decimaltal och procent.

Du når ännu ej målet
Du når målet
Du når målet med marginal
Matematiska begrepp
Förstår och använder de begrepp vi lärt oss inom områdena.
 • Ma
Bråk
Kan skriva, storleksordna och addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Kan beräkna andel med bråk. Kan jämföra bråk.
 • Ma  4-6
Decimaltal
Förstår vad som menas med decimaltal. Kan storleksordna decimaltal. Kan räkna med decimaltal i alla fyra räknesätten
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Procent:
Kan olika metoder för procenträkning
 • Ma  4-6
Problemlösning
Enkel problemlösning med decimaltal, bråk och procent.
 • Ma
 • Ma  4-6
Redovosa uträkningar
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar.