👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling - Evolutionsteorin

Skapad 2018-04-19 13:39 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Biologi
Vem var Charles Darwin och vad handlade hans evolutionsteori om? Hur anpassar sig djur och växter till sin omvärld?

Innehåll

Eklandaskolan Årskurs 6

Tidsperiod

VT 2018, v. 17 -

Mål och riktlinjer

se nedan

Syfte

se nedan

Centralt innehåll

se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

Arbetssätt

Förtest

Par- och gruppdiskussioner.

Film/Text och anteckningar

Genomgångar

Sammanfattande text

 

I uppgiften nedan kan du läsa mer om vad du ska få lära dig och hur vi ska arbeta.

Uppgifter

 • Evolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Livets utveckling - evolutionsteorin

På väg mot E
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör livets utveckling genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör livets utveckling genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör livets utveckling genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Från filmer, texter och gemensamma diskussioner
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa egna texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang & begrepp
Evolution, Charles Darwin, arter, variationer, mutationer, anpassningar, organism, konkurrens
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Evolutionsteorin
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Upptäckter och deras betydelse
Charles Darwin Carl von Linné
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.