👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-04-19 13:43 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola F – 9 Engelska
Ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse.

Innehåll

Grunderna i engelska

Du kommer att arbeta med ordkunskap (lära dig nya ord).

Du kommer att träna på att förstå engelska när du hör den talas.

Du kommer att träna på din läsförståelse. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

förstå engelska i både tal och skrift.  

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska träna in nya ord och öka ditt ordförråd.

Du kommer att lyssna på korta texter på engelska och sedan svara på frågor om innehållet i det du har hört. 

Hur?

Du arbetar vidare i läroboken.

Du lyssnar på talad engelska. 

Du återberättar vad du har hört. 

Kunskapskrav 

Du kan medverka i att redogöra för det viktigaste innehållet i en sammanhängande talad engelska. 

Du kan medverka i att redogöra för det viktigaste innehållet i en sammanhängande text på engelska.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

förstå talad engelska.

förstå skriven engelska. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Berättande texter
  En  7-9

Matriser

En
Engelska matris år 7-9, grundsärskolan

Tala och samtala

nivå 1
nivå 2
Mynivå 3
Samtala
Samtal i olika situationer
Du kan i samtal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.
Tala
Tal i olika situationer
Du kan i tal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna och läsa

nivå 1
nivå 2
Mynivå 3
Lyssna
Sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Läsa
Texter som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.

Skriva

nivå 1
nivå 2
Mynivå 3
Skriva
Skriva texter för att kommuncera i olika sammanhang
Du kan också **medverka** i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.

Kultur och samhälle

nivå 1
nivå 2
Mynivå 3
Omvärlden
Du **bidrar** till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där engelska används
Du för **enkla** resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där engelska används
Du för **välutvecklade** resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där engelska används