👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekt spindel

Skapad 2018-04-19 13:54 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Barnen på vår avdelning,1-3 år, har under en tid visat stort intresse för spindlar, vilket vi gärna vill spinna vidare på i ett projekt. Spindlar väcker nyfikenhet och olika känslor hos barnen som gör att vi bl.a. kan arbeta mycket med språk och kommunikation genom spindlarna.

Innehåll

Syfte:

Att genom spindlarna utmana barnens språk och kommunikation. Att bygga ordförråd och ge barnen erfarenheter av spindlar.

Vi vill:

ge alla barn förståelse, erfarenhet och kunskap om spindlar.

Hur?

Vi låter projektet ta tid och stannar upp varje gång intresse finns samtidigt som vi pedagoger ser till att utmana intresset med hjälp av IKT, skapande, sång, böcker, ritberättelser och annat där spindlar ingår som inspiration. Vi använder våra språkstödjare i kommunikationen med barnen. Vi dokumenterar och reflekterar pedagoger emellan och tillsammans med barnen.