👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2018-04-19 14:15 i Oxledsskolan F-6 Partille
Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om friktion, kraft och rörelse.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva och lära om tyngdkraft, friktion och jämvikt.

Innehåll

Syfte:

Du ska med hjälp av lek och rörelse få lära dig om tyngdkraft, friktion, jämvikt och kraft och rörelse.   

Vi arbetar med förmågorna i fysik:

 • - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • - genomföra systematiska undersökningar i fysik

Undervisning:

Vi kommer att läsa faktatexter om tyngdkraft, jämvikt och friktion och även titta på filmer som beskriver begreppen. Vi går till lekplatsen och undersöker hur en gungbräda (om vi hittar någon - annars gör vi en egen konstruktion), rutschkana, gunga och karusell fungerar. Vi ställer hypoteser och jämför med resultatet. Detta dokumenterar vi i ett häfte.

Bedömning:

Dokumentation i form av bild och text.

Muntligt kunna återge vad som hände vid undersökningarna och kunna förklara/kunna använda begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3