👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1800-talet

Skapad 2018-04-19 14:53 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Historia
Sveriges 1800-tal var en tid av omvandling som i stor utsträckning har format det samhälle vi har i dag. Vi kommer att försöka förstå de olika revolutionerande förändringarna inom, jordbruk, industri, kommunikationer och politik som färgade 1800-talet och hur dessa påverkade människors liv.

Innehåll

Mål för elev

-Du skall förstå hur jordbruket, industrin och kommunikationer förändrades samt dess inverkan på människorna i sverige

- Du skall förstå hur svensk politik förändrades och hur detta gav en lång period av fred.

- Du skall förstå orsakerna till att Sveriges befolkning växte samt förstå vilka effekter det gav för landet och dess människor. 

Innehåll

Sverige under 1800-talet:

- Politik
- Liv
- Emigrationen

- Samhällsomvandling

Genomförande

Vi arbetar med muntliga genomgångar och diskussioner. Vi tar till oss texter på olika sätt samt ser filmer.

Redovisning

Du visar vad du har lärt dig vid olika skrivuppgifter samt i samtal med läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Förmågan att använda och värdera historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historia
Förmågan att se samband (Vad hände? Varför? Vad ledde det till?)
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.