👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Slöjd Trä+Textil=sant

Skapad 2018-04-19 15:12 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ att tillverka ett slöjdföremål där vi kombinerar trä med textil samt digital teknik. ¤ välja olika sätt att jobba praktiskt. ¤ att beskriva och reflektera över våra slöjdarbeten digitalt. ¤ att tolka och bedöma våra egna samt kamraters arbeten.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska tillverka en solstol efter given modell.

Du kommer att kunna påverka designen  i både trä och textildelen. När du haft båda dina terminer i slöjd monteras trä och textildelen ihop till din egen solstol.

Din stol ska sända ut en tydlig signal som säger något om dig som person.-Vem är du? Du skissar fram en text och/eller en symbol som du sedan överför med applikation, textiltryck eller annan teknik som du själv väljer.

Du ska i detta slöjdarbete i åk 9 arbeta med att kombinera material och tekniker från båda slöjdarterna samt fundera ut en lösning på hur du kan designa en smart förvaring eller hjälpmedel för någon form av digital teknik, tex mobil, powerbank, hörlurar eller liknande.

I arbetet ska slöjdens alla delar finnas med, dvs idé, överväganden, framställning och värdering av resultat samt egna arbetsinsatsen.

 

Arbetsgång

Du kommer att få börja med att skissa din egen designade solstol med en text och/eller symbol samt lösning för digital teknik på papper.Bestäm färg, form, material och teknik. Därefter börjar du framställa din produkt med dina skissade lösningar.

Du skriver loggbok i Classroom varje vecka. Kom ihåg att dokumentera med fot hela vägen från skiss till färdig produkt. När ditt solstolsarbete är klart sammanställer du din dokumentation efter instruktion med 10 frågeställningar som finns i Classroom. Din dokumentation ska lämnas in för granskning tisdag vecka 18.

 

Bedömning

Matriser

Sl
Ämne Slöjd åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Idé
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Planera
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Genomföra
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera/redovisa
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer