👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsen

Skapad 2018-04-19 15:24 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3)
Våren är här och vi arbetar både inne och ute.

Innehåll

 

Det här ska du kunna:

Prata om begreppen tyngdkaft, friktion och jämvikt.

Rita en enkel karta.

Skriva en faktatext om ett träd. Kunna namnge några vanliga träd.

Bygga en enkel modell.

 

Detta ska vi göra:

Undersöka begreppen på lekplatsen, med hjälp av enkla undersökningar. Se på film och göra enkla undersökningar i klassrummet.

Rita en enkel karta över lekplatsen.

Göra en tankekarta och skriva en faktabok om ett träd. Så frö och följa utvecklingen.

Bygga någon slags modell med enkla tekniska lösningar t.ex en lekplats eller en kulbana.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3