👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna åk 5, vt 2018

Skapad 2018-04-19 16:10 i Almekärrsskolan Lerum
Vi kommer att bekanta oss med de 5 stora världsreligionerna: Kristendom, Judendom, , Buddism, Islam och Hinduism.
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få möjlighet att lära dig fakta om de fem världsreligionerna för att kunna jämföra dem med varandra. Vilka likheter finns? Vilka skillnader finns? Vilka ritualer, heliga platser eller rum och levnadsregler är förknippade med judendomen, kristendomen, islam, hinduism och buddhism?

Innehåll

Undervisningens syfte

Genom undervisningen ska du få

 • Kunskaper om de centrala tankegångarna inom de fem världsreligionerna. De centrala tankegångarna är det som bygger upp en religion och dessa tankegångar påverkar hur människorna inom kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen uttrycker sig och handlar utifrån respektive religion.    

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta  på följande sätt

 • Titta på filmer
 • Genomgångar i helklass  
 • Tillhör en  "Expertgruppen"  där ni sammanställer fakta om en av fem världsreligionerna. Tillsammans hjälps ALLA åt så att ALLA förstår och blir experter på en religion. Ni skall också tillsammans förbereda en presentation för era hemgrupper
 • Som expert på en religion vänder du tillbaka till din "hemgrupp" där alla i hemgruppen, i tur och ordning, redogör för era nya kunskaper om respektive religion. Du är lyssnar, ställer frågor och är aktiv samt antecknar i den checklista du blivit tilldelad.  
 • Avslutningsvis skriver du en jämförande text och resonerar utifrån dina kunskaper om likheter och skillnader mellan några religioner. Till ditt stöd har du din checklista från redovisningarna i hemgruppen.

Material

I Expertgruppen finns följande material att använda:

 • Faktahäfte om resp. religion från läromedlet Religionskunskap 4-6 Grundbok samt Begreppsförklaringar i Världsreligionerna/grupp

 • Foton/Bilder från  faktahäftet från läromedlet Religionskunskap 4-6 Grundbok

 • Fakta/Checklista (utifrån faktahäftet från läromedlet Religionskunskap 4-6 Grundbok) för anteckningar för redovisningar i HEMGRUPPEN

 • Film på SLI med tillhörande Lärarhandledning om resp. religion Världsreligioner i Sverige

Extramaterial:

 

 • Fakta om resp. religion se  webbsidan Religion.nu

 • 2 st ex/religionsgrupp av läromedlet Utkik Religion 4-6

Bedömning 

Läraren kommer att bedöma din förmåga att utifrån dina kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler

 • föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
 • visa på enkla samband mellan hur de troende konkret uttrycker sin religion utifrån de centrala tankegångarna som är inom reliogionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6