Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisprat

Skapad 2018-04-19 19:24 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Ibland kan de bästa vännerne bli ovänner. Hur löser man konflikter? Hur säger man stopp? Hur gör man för att bli vänner igen och säga förlåt? Med hjälp av kompismatterialet tio små kompisböcker av Linda Palm arbetar vi för att barnen ska hitta olika lösningar att lösa problem som uppstår i vardagen.

Innehåll

Nuläge

Gruppen består av tio barn födda 2012. Det är en positiv grupp med mycket glädje. Vi har roligt tillsammans och kommer bra överens. Barnen är måna om varandra och hjälper varandra vid påklädning. Om något av barnen inte har vantar med sig erbjuder sig alltid någon att låna ut ett par. I vissa situationer glömmer dem dock bort att vara en bra kompis. Det händer att någon säger "du får inte vara med", eller att en knuff eller liknande delas ut och då är det svårt att säga förlåt.

Mål

Barnen behöver reflektera över hur dem vill att en bra kompis bör vara och hur dem själva kan leva upp till sina egna önskemål.

 

 

Syfte

Att ta hänsyn och kunna leva sig in i andras situationer.

Att vilja hjälpa andra.

Att förstå att alla människor har lika värde

 

Genomförande

Under vårterminen arbetar vi med materialet "tio kompisböcker". Dem handlar om hur det är att vara en bra kompis. Hur man kan göra när man gjort någon ledsen, hur man kan göra någon glad och hur man kan säga förlåt osv. Vi gör olika kompisövningar och sjunger ånger och läser ramsor.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar det vi gör i Unikum och på förskolan.

Ansvar

Ansvarig pedagog

Uppföljning

Tillsammans med följer vi upp vårt arbetet barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: