👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2018-04-19 21:28 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Hur märker vi att våren har kommit? Vad händer med djuren och växterna?
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
Nu ska du få lära dig se och undersöka vad som händer med växter och djur under våren. Vi ska lära oss om insekter med fokus på myran och fjärilen. Vi ska titta närmare på fjärilarnas liv från ägg till färdig fjäril. Vi ska titta närmare på några växter som kommer fram när våren anlänt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du lär dig att känna igen tecken i naturen att våren är här.
 • Du lär dig vad en insekt är och kan ge några exempel på insekter.
 • Du lär dig om myran.
 • Du lär dig att sätta frön och vad som händer med fröet.
 • Du lär dig en fjärils livscykel.
 • Du lär dig om blommans livscykel.
 • Du lär dig några av våra vanligaste vårblommor.

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär dig genom att:

 • samtala och diskutera
 • göra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • lära dig om fjärilars livscykel genom faktaböcker, filmer och samtal
 • lära dig om blommans livscykel genom faktaböcker, filmer och samtal
 • studera ett frös utveckling från frö till färdig växt då du själv sår och följer hur en solros växer
 • dokumentera dina erfarenheter och iakttagelser

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan ge några exempel på några vårtecken.
 • Om du kan berätta vad en insekt är och namnge några vanliga insekter.
 • Om du kan förklara vad som händer med ett frö.
 • Om du kan berätta om fjärilens livscykel.
 • Om du kan berätta om blommans , solrosens, livscykel.
 • Att du kan namnen på tre vanliga vårblommor.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kommer att få berätta om våren, insekter och blommor muntligt eller skriftligt.
 • Genom att vara aktiv i samtal och diskussioner
 • Med stöd av bilder berätta om fjärilens och solrosens livscykel.
 • Så solrosfrö och följa en del av dess livscykel. Du dokumenterar detta i en bok i BookCreator som du sedan kommer att visa för några av dina klasskamrater samt för dina föräldrar vid utvecklingssamtalet ht-18.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Våren

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NO
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet vad årstiden vi har just nu heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våren.
Eleven kan berätta hur man känner igen våren.
NO
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört om fjärilens livscykel och kan återge minst en del i livscykeln med stöd av bilder.
Eleven kan, med hjälp av vuxen och bilder, ge exempel på fjärilens livscykel.
Eleven kan med stöd av bilder berätta om fjärilens livscykel.
NO:Året runt i naturen
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön och kan ge exempel på en insekt och en vårblomma.
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön och kan ge två exempel på insekter och vårblommor samt med stöd av vuxen ge exempel på vad som kännetecknar en insekt.
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön och kan ge minst tre exempel på insekter och vårblommor samt ge exempel på vad som kännetecknar en insekt.
NO:Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
NO:Metoder och arbetsätt
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.