Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2018-04-20 06:30 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Bild Svenska
Vi tar cirkelmodellen till vår hjälp då vi för några veckor blir poeter. Du ska få läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med sin dikt. Du kommer också att få skriva olika sorters dikter själv där du får uttrycka dig och föra fram egna tankar.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att då träna på:

 • läsa och analysera, förstå och tolka olika dikter
 • kommunicera i skrift, skriva olika sorters dikter
 • få uttrycka dina tankar och åsikter i tal och skrift
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • läsa upp dikter för andra

Mål med arbetet:

Du ska kunna:

 • utifrån din vardag och förutsättningar berätta om dina tankar som väcks då du läser olika dikter
 • skriva egna dikter utifrån olika strukturer tex färgdikt och femrading
 • läsa upp dina dikter för en mindre grupp eller en kompis
 • illustrera din dikt  med hjälp bild eller fotografi

 

Begrepp

 • femrading
 • mottagare
 • tolka
 • metaforer

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på dikter
 • lyssna på låttexter
 • fundera tillsammans och enskilt över vad låttexten, dikten vill säga
 • fundera tillsammans och enskilt över vilka känslor dikten väcker hos dig
 • skriva egna dikter
 • ta hjälp av cirkelmodellen

 • Bildresultat för cirkelmodellen

  Bygga upp kunskap: Vi tittar tillsammans på olika typer av dikter och vi funderar på hur de ser ut, rytm och innehåll. Vi bygger upp ytterligare kunskap genom att jobba med låttexter. Vi lyssnar och analyserar.

  Studera modelltexter: Nu är det dags att möta massor av olika dikter. Vi kommer att jobba tillsammans och bada i dikter. Vi samlar ord och vackra fraser som vi kanske använda i egna dikter. Vi läser och undersöker.

  Skriva text ihop: Vi skriver dikter tillsammans med hjälp av strukturer vi tidigare sett och läst. Vi skriver och stöttar varandra.

  Skriva egen text: Så var det dags att skriva egna dikter. Vi illustrerar våra dikter genom foto, rörlig bild, drama, musik eller kanske med egen målning

   

 

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • observationer under arbetet
 • kamratrespons
 • exit tickets
 • användande av lärandematris

Summativ bedömning

 • Slutbedömning görs i lärandematris

 

 Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Välja vad din dikt ska handla om
 • Kooperativa arbetssätt, tex. expertgrupp, pingpongprat, karusellen
 • egna erfarenheter är grund för tolkningarna
 • utifrån lärandematrisen påverka ditt arbete

 IKT- information och kommunikationsteknik

 • Du kommer få lägga ut dina dikter på din lärlogg
 • Du kommer få illustrera din dikt med fotografier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Lärandematris Dikter v-18

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Förstå budskapet i en dikt
 • Sv  1-3
Du berättar om något i dikten.
Du berättar om diktens budskap.
Du berättar om diktens budskap och ger exempel på något i dikten som visar budskapet.
Du berättar om diktens budskap och ger flera exempel från dikten som visar budskapet.
Diktens uppbyggnad
 • Sv  1-3
Du skriver en dikt.
Du skriver en dikt på ett sätt som gör att andra ser att det är en dikt.
Du skriver dikter på flera olika sätt så att andra ser att det är en dikt.
Du skriver dikter på flera olika sätt så att andra ser att det är en dikt.
Skriva en dikt
 • Sv  1-3
Du skriver en dikt.
Du använder något ord som beskriver känslor eller åsikter.
Du använder några ord som beskriver känslor eller åsikter.
Du använder flera ord som beskriver känslor eller åsikter.
Skriva för hand och på dator
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator.
Du skriver tydligt för hand så att en lärare kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en lärare eller klass-kompis kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en lärare eller klass-kompis kan läsa. Du skriver alla små och stora bokstäver på rätt sätt.
Bild och text
 • Bl
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du ritar en bild/ tar ett fotografi till din dikt.
Du ritar en bild/tar ett fotografi som passar till dikten.
Du ritar en bild/tar ett fotografi som passar till dikten. Du använder färger som passar till.
Du ritar en bild/tar ett fotografi som passar till dikten. Du använder färger som passar till. Du förklarar hur bild och färg förbättrar dikten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: