👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition & styrka samt orientering

Skapad 2018-04-20 07:24 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer vi träna oss på att orientera i vår närmiljö. Vi lär oss karttecken, kartfärger och pratar om begrepp som "passa kartan". Vi kommer också träna upp vår styrka och kondition genom olika lekar.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer vi träna oss på att orientera i vår närmiljö. Vi lär oss karttecken, kartfärger och pratar om begrepp som "passa kartan". Vi kommer också träna upp vår styrka och kondition genom olika lekar.

 

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att...

-leka olika lekar för att träna vår styrka och kondition.
-samtala och reflektera kring hur vår hälsa kan påverkas av olika typer av aktiviteter.
-öva orientering i vår närmiljö.
-arbeta med karttecken och kartors uppbyggnad.
-lära oss viktiga begrepp inom orientering t.ex. Passa kartan, väderstreck, och olika karttecken.
-diskutera klädsel i samband med orientering.

 

Bedömning

Jag kommer bedömma din förmåga att...

-orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
-genomföra olika aktivteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden. Exempelvis; kläder, allemansrätten och terräng.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att...

-delta aktivt på lektionerna.
-delta aktivt i de diskussioner vi för angående hur olika aktiviteter påverkar vår hälsa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3