👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism - Vår planet i universum klass 07 år 4

Skapad 2018-04-20 08:14 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Fysik
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. Vad är magnetiskt? Vad är magnetism? Vad använder man magneter och magnetism till?

Innehåll

Mål

 • Veta hur magneter och kompasser fungerar
 • Kunna förklara hur man kan skapa en magnet
 • Känna till permanenta magneter och elektromagneter och deras likheter och skillnader

Centralt innehåll

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Viktiga ord och begrepp

 • permanentmagnet
 • elektromagnet
 • magnetit
 • magnetisk nordpol och sydpol
 • attraherar
 • repellerar
 •  eleverna lägger till fler viktiga ord när vi kommer på dom
 

 

 

 

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 4-6 utveckla förmågan att:

 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget. 

 • Eleven har  kunskaper om fysikaliska fenomen (magnetism) och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning  och av fysikens begrepp. 

 • Eleven kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter (när upptäcktes magnetism) och dess betydelse för människan.

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • söka information och använda olika källor
 • diskutera och skapa texter och framställningar till området innehåll
 • använda fysikens begrepp inom det aktuella området
 • berätta om naturvetenskapliga upptäcker

 

Lektionstillfällen


v. 16-23 Elva lektioner Magnetism


Eleverna bestämmer: 

Eleverna fick rösta och det blev lika mellan valen: utvärdering efter fyra lektioner och att köra till sommarlovet med undantag för sista lektionen där Amanda vill köra NO-fotboll. Vi gör alltså båda förslagen: Efter fyra lektioner  utvärderar vi och ser vad som tar mycket tid och behöver arbetas mer med. 

 

Att göra: 

Läs i den digitala läroboken från Gleerups: Fysik/Kemi 4-6, Kapitlet om magnetism. 

Titta på filmen: Runt i naturen - Magnetmysteriet : Upptäckten

 

Undersök: Vad är magnetiskt? 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6