👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt lägenhet

Skapad 2018-04-20 08:26 i Munkegärdeskolan Kungälv
Bygga en lägenhet
Grundskola 7 – 9 Teknik
Att designa, rita och inreda en lägenhet efter eget huvud. Fundera på processen från ide till produkt. Kunna använda digitala verktyg för att skissa, använda skala och mått för att rita en ritning.

Innehåll

Ni skall under resten av terminen arbeta med att skissa, rita och designa en lägenhet på max 64 m2, en 2:A som innehåller

 • Badrum
 • Sovrum
 • Vardagsrum
 • Kök

Lägenheten skall sedan modelleras i wellpapp

Dessutom skall ni i detalj inreda ett av rummen med en budget.

Slutligen skall ni skriva en kort text som tillsammans med en bild säljer in er lägenhet

Uppgifter

 • Inlämning rapport lägenhet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9