👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ballongbil

Skapad 2018-04-20 08:40 i Munkegärdeskolan Kungälv
Bygg ett fordon drivet av en ballong.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ni skall med hjälp av olika material konstruera en bil som med hjälp av en ballong drivs framåt. Ni skall avsluta med att tävla mot varandra vem som har bilen som går längst. Uppgiften går ut på att skissa, pröva sig fram och ompröva om det inte fungerar eller ni kommer på något bättre.

Innehåll


Innehåll och arbetsformer

Börja med att titta på några filmer och fundera kring hur ditt fordon ska se ut.

Material: Du bygger din bil efter eget huvud och val av material

Gör en skalenlig ritning eller skisser från 3 hållDokumentera hela arbetsprocessen genom att att spara beskrivningar och foton i din loggbok och materiallista.

du lämnar in en förenklad teknisk rapport på slutet som betygsätts.

Bedömning

Att du har kunnat följa en anvisning samt muntliga instruktioner.

Att du har designat och utvecklat grundidén till ett eget fordon.

Att du har funderat på alternativ på hur man kan driva fordon.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9