👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenhammeds journaler v16-21

Skapad 2018-04-20 09:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant. Du kommer du att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film.
Grundskola 9 Svenska
Du kommer att läsa boken ”Svenhammeds journaler”, skriven av Zulmir Becevic. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken (loggbok). Du kommer även att få göra en bokrecension av boken.

Innehåll

Svenhammeds journaler

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att läsa en skönlitterär bok och även samtala/skriva utifrån olika frågeställningar.

 

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet med att presentera boken samt författaren. Sedan läser vi tillsammans men även enskilt. Vi stannar upp med jämna mellanrum för att skriva i loggboken.

Vi arbetar med att hitta i texten och även svara på frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.                                                                                                                                                                                                                                                               

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du svarar på frågorna till texten och om du kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.

Jag kommer även att bedöma dina texter språkligt, men framförallt hur väl du utvecklar dina egna tankar och erfarenheter.

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i de olika diskussionstillfällena. 

Vi läser och skriver loggbok v16-21

Vi skriver recension på boken som ska vara inlämnad senast fredag v21

 

Matriser

Sv
Svenhammeds journaler v16-21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Tolka och resonera
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Diskussion och samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Recension (struktur och innehåll)
Din text följer i stora drag strukturen för en recension. Du anger också någon typ av egen åsikt kring verket som till viss del är underbyggd.
Din text följer till stor del strukturen för en recension. Din åsikt framträder tydligt och är till relativt väl underbyggd med tydliga argument/exempel.
Du följer träffsäkert strukturen för en recension. Din åsikt framträder tydligt och du underbygger den väl med tydliga argument/exempel.