👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statisktik

Skapad 2018-04-20 09:14 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Hur stor sannolikhet är det att du kommer att vinna? I vissa spel finns det en möjlighet att räkna ut sina vinstchanser.

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- kunna förklara vad som menas med sannolikhet, chans och risk (begreppsförmågan)

- kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa (procedurförmågan)

- kunna lösa enkla uppgifter i kombinatorik (procedurförmågan)

- kunna läsa av information som presenteras i tabeller och diagram (procedurförmågan)

- kunna förstå och använda lägesmått, t.ex. medelvärde, typvärde och median (begreppsförmågan)

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att

 • Genomgång
 • Laborativa övningar
 • Spela spel
 • Diskussioner kring chans och risk i olika spel
 • Arbeta i matteboken
 • Arbeta i mindre grupper

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

Godtagbara kunskaper

- kunna förklara vad som menas med sannolikhet, chans och risk (begreppsförmågan)

- kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa (procedurförmågan)

t.ex. I ett lotteri är det 100 lotter och 5 vinster. Hur stor är sannolikheten för
a) att vinna?              b) att inte vinna?

- kunna räkna ut enkla kombinatorik uppgifter (procedurförmågan)

- kunna läsa av information som presenteras i enkla tabeller och diagram (procedurförmågan)

- kunna förstå och använda lägesmått, t.ex. medelvärde, typvärde och median (begreppsförmågan)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna förklara vad som menas med sannolikhet kan förklara begreppet möjliga utfall och gynnsamma utfall (begreppsförmågan)

- kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa i uppgifter som kräver uträkningar flera steg (procedurförmågan)

t.ex. Ett lyckohjul har 24 nummer. Hur många nummer måste man satsa på för att vinstchansen ska vara 25% ?

- kunna räkna ut enkla kombinatorik uppgifter (procedurförmågan)

- kunna läsa av information som presenteras i mer utvecklade tabeller och diagram (procedurförmågan)

- kunna förstå och använda lägesmått t.ex. medelvärde, typvärde och median och kunna förklara när de används (begreppsförmågan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6