👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DoReDo

Skapad 2018-04-20 09:19 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi Slöjd Teknik
Detta arbetsområde är ett samarbete mellan slöjd, teknik och kemi. Ni kommer att lära er vad hållbar utveckling är, hur vi lever och använder olika material för att få ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Innehåll

 

 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

 

Mål

Dessa förmågor kommer vi att arbeta med:

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter (slöjd).

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (teknik).

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).

 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i samhället, naturen och inuti människan (kemi).

 

Redovisning och bedömning

 

I kemi, teknik och slöjd kommer ni att jobba med en uppgift som handlar om material. Den ska lämnas in skriftlig och bedömas i slöjd, teknik och kemi.