👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul - Miljö och naturvetenskap.

Skapad 2018-04-20 09:22 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med natur och miljö med fokus på skogen som vi brukar gå till. Vi kommer att lära oss mer om djur och växter som barnen redan känner till och är intresserade av.

Innehåll

Under april och maj kommer vi fokusera på miljö och naturvetenskap utifrån vårt pedagogiska årshjul.

Syftet med naturvetenskap är att lära oss mer om växter och djur.

Syftet med arbetet med miljö är att arbeta med hållbar utveckling dvs hur vi ska ta hand om vår natur, vår hälsa och våra medmänniskor. vi kommer att prata om att hur vi lever och beter oss i naturen påverkar djur och växter (vår närmiljö).

 

Aktiviteter vi tänker göra.

 • Plantera frön och se hur växter gror. Vad behöver växter? Hur ser växter ut ovan jord och under jord? 
 • Prata om vårtecken (årstidsförändringar).
 • Gå iväg på utflykt för att erbjuda barnen möjlighet att klättra, springa och därmed träna olika motoriska funktioner och utveckla ökad kordination. När vi går på utflykt samtalar vi alltid om allt vi upptäcker och sätter ord på djur, växter mm.  
 • Ta hand om vår närmiljö, plocka skräp i pulkabacken och i skogen där vi brukar ha utflykter.
 • Sortera skräp och gå till återvinningsstationen.
 • Se korta pedagogiska filmer från Håll Sverige rent" om djur, natur och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016