👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - ett tema i svenska

Skapad 2018-04-20 09:29 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9
Inom detta tema ska vi läsa och skriva sagor.

Innehåll

 

Arbeta i grupper med uppgifterna nedan.

         Läs den saga som ni blivit tilldelad och arbeta med tillhörande uppgifter.

 

·         Vilka är sagans huvudpersoner? Beskriv två av dessa.

·         Var utspelar sig er saga?

·         Vad handlar sagan om? Sammanfatta med 5-10 meningar.

·         Vilket är sagans budskap?

·         Vad tyckte ni om sagan? Varför?

 Skriv om slutet på en känd saga

 

  Skrivuppgift: skriv en egen saga utifrån en bildserie

 

Tänk på:

·         Ha med typiska sagodrag

·         Strukturera din text med inledning, huvuddel och avslut

·         Ha med beskrivningar av personer och miljöer

·

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sagor - ett tema i svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan i huvudsakl äsa med flyt genom på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda..
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva olika texter med språklig variation
Skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
Enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.