👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serieteckning

Skapad 2018-04-20 10:19 i Östra Karups skola Båstad
Serieteckning i klass 6
Grundskola 6 Bild
Nu är dax att skapa din egen seriefigur och göra en serieteckning ( bildberättelse) om den. Detta arbetar vi med under veckorna 17- 21. Lycka till!

Innehåll

Undervisningen

Uppgift:

Du ska skapa din egen seriefigur och göra en serieteckning ( bildberättelse) av den.

Serieteckningen ska innehålla olika bildutsnitt t ex närbild, halvbild, miljöbild osv

Din seriefigur ska man kunna känna igen i alla rutor och den ska visa känslor.

Det ska finnas ett namn på serien och pratbubblor och/ eller tankebubblor ska finnas med. 

Hur gör vi detta?

Vi tränar på olika bildutsnitt och hur man tecknar olika känslor.

Vi pratar om vad skiljer pratbubblor och tankebubblor.

Du bestämmer vad din serieteckning ska handla om och gör ett kort manus. ( början-mitten-slut)

Du gör en skiss och sedan fråga du en klasskamrat om feedback. ( Behövs något förtydligas/ändras?)

Därefter skapar du din serieteckning, som du sedan kan presentera för klassen.

 

Mål och bedömning

När du är klar med arbetet kan du:

skapa en kort serieteckning (bilder och text) med olika bildutsnitt och egen seriefigur.

kombinera olika bildelement som former och linjer.

presentera en serieteckning ( bildberättelse) som klasskamraterna kan följa och förstå handlingen i 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Serieteckning

>
>
>
Framställa bildberättelse till en text som jag vill förmedla
Jag framställer en enkel bildberättelse som berättar och visar vad texten säger. ( vad jag vill förmedla) Den är inte helt tydlig. Jag använder material och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Jag framställer en utvecklad bildberättelse som berättar vad texten säger. ( vad jag vill förmedla). Den är tydlig. Jag använder material och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Jag framställer en välutvecklad bildberättelse som berättar vad texten säger. ( vad jag vill förmedla). Den är mycket tydlig. Jag använder material och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Kombinera bildelement
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett huvudsak fungerande sätt
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt
Presentation
Kan man följa handlingen i bildberättelsen och förstå vad du vill berätta
Jag kan presentera min serieteckning med viss anpassning efter syftet. Det går nästan att följa och förstå vad du vill berätta med bilderna och texten.
Jag kan presentera min serieteckning med relativt god anpassning till syftet. Det går att följa och förstå vad du vill berätta med bilderna och texten, men den behöver förtydligas något.
Jag kan presentera min serieteckning med god anpassning till syftet. Det går enkelt att följa och förstå vad du vill berätta med bilderna och texten.