👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-18 åk 8 sv LJ TAL: H som i Hedvig

Skapad 2018-04-20 10:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med retorik för att eleverna ska få insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära sig grunderna för hur man skapar och framför ett bra argumenterande tal.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Du ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka ditt självförtroende.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska lära dig hur du håller ett tal där du använder olika stilfigurer (t.ex. liknelser och metaforer).

Innehåll

Att öva på att fylla ett kort tal med mycket innehåll.  

Genomförande

Du väljer ett ord på H. Ordet ska ha betydelse för dig.

Du lär dig hur du skriver ett kort tal, smyckat med stilfigurer och de exakt rätta orden.

Du skriver ett talmanus, skriver stödord, övar in talet samt framför det.

Bedömning

Bedömningen sker när du framför ditt tal.

Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i tal 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

Sv
Jä vt 18 TAL - H som i Hedvig

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Din presentation har en inledning, en huvuddel och en avslutning. I huvudsak fungerande
Lyssnaren kan uppfatta en logisk koppling mellan presentationens olika delar. Det finns en intresseväckande inledning och ett sammanfattande avslut. Relativt väl fungerande
De olika delarna kopplas samman på ett träffsäkert och logiskt sätt, alltså att talet har en tydlig röd tråd. Dessutom ska avslutningen ha en tydlig återkoppling till inledningen. Väl fungerande
Språk
Ordvalet är enkelt. Du använder något retoriskt begrepp. Viss språklig variation
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passa för mottagaren. Du använder några retoriska grepp. Relativt god språklig variation
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren och ämnet. Du använder flera retoriska begrepp. God språklig variation
Framförande
Du talar tydligt och visar engagemang och trovärdighet. Du är bunden vid ditt manus. Viss anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du har kontakt med lyssnarna och använder stödord. Relativt god anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du använder din röst för att påverka och du har god kontakt med lyssnarna. Du talar mestadels fritt. God anpassning till syftet