Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-04-20 10:30 i Vallåsskolan Halmstad
Under arbetsområdet mänskliga rättigheter kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organistationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under arbetsområdet mänskliga rättigheter kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organisationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Arbetsområdet kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar

- film

- diskussionsövningar

- enskild reflektionsuppgift

Visa vad du lärt dig


Din kunskap visar du genom att:
- resonera och redogöra för de mänskliga rättigheterna muntligt och skriftligt
- kunna använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet.

Du gör det genom:

-Muntliga och skriftliga uppgifter på lektion, både enskilt och i grupp

-Skriftlig reflektionsuppgiftt 

Uppgifter

 • Mänskliga rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: